Dzi?ki systemowi Ognivo nasza kancelaria ma mo?liwo?? sprawdzenia czy d?u?nik posiada rachunki bankowe w kilkudziesi?ciu polskich bankach.

Gdy wierzyciel wnioskuje o podj?cie czynno?ci w trybie art. 797[1] Kpc - poszukiwanie maj?tku d?u?nika, obejmuj?cego wyst?pienie z zapytaniem do bankw przez system OGNIVO, powinien z?o?y? odpowiedni wniosek oraz wp?aci? zaliczk?.

We wniosku wierzyciel wskazuje Banki, do ktrych komornik ma skierowa? zapytanie.

Op?ata za sprawy alimentacyjne i na wniosek Skarbu Pa?stwa (KMS i KMP) wynosi 0,31 z?

Aktualnie obowi?zuj?cy cennik dla pozosta?ych spraw (KM):

Nazwa banku Op?ata za sprawy pozosta?e sprawy (KM)
PKO BP S.A. 0,31 z?
ING Bank ?l?ski S.A. 0,31 z?
BZ WBK S.A. 0,31 z?
Bank Gospodarstwa Krajowego 0,31 z?
BRE Bank S.A. 0,31 z?
Pekao S.A. 0,31 z?
HSBC Bank Polska S.A. 0,31 z?
Meritum Bank S.A. 0,31 z?
Bank Pocztowy S.A. 0,31 z?
Nordea Bank Polska S.A. 0,31 z?
Euro Bank S.A. 0,31 z?
Getin Noble Bank S.A. 0,31 z?
Dz Bank Polska S.A. 0,31 z?
Deutsche Bank Polska S.A. 0,31 z?
Bank Polskiej Sp?dzielczo?ci S.A. 0,31 z?
IDEA Bank S.A. 0,31 z?
Bank Gospodarki ?ywno?ciowej S.A. 0,31 z?
Volkswagen Bank Polska S.A. (od 25.03.2012) 0,31 z?
Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddzia? w Polsce 0,31 z?
Danske Bank A/S S.A. Oddzia? w Polsce 031, z?
Alior Bank S.A. 0,31 z?
FM Bank S.A. 0,31 z?Lista bankw sp?dzielczych

Wysoko?? op?aty za sprawy alimentacyjne i na wniosek Skarbu Pa?stwa (KMS i KMP) wynosi 0,31 z?.


ABS Bank Sp?dzielczy
Bank Sp?dzielczy "Bank Rolnikw" w Opolu
Bank Sp?dzielczy "Silesia" Katowice
Bank Sp?dzielczy Bytom
Bank Sp?dzielczy Daleszyce-Grno
Bank Sp?dzielczy Ostrw Mazowiecka
Bank Sp?dzielczy Suwa?ki
Bank Sp?dzielczy w Aleksandrowie ?dzkim
Bank Sp?dzielczy w Baborowie
Bank Sp?dzielczy w Barcinie
Bank Sp?dzielczy w Bia?ej
Bank Sp?dzielczy w Bia?ej Podlaskiej
Bank Sp?dzielczy w Brodnicy
Bank Sp?dzielczy w Bystrej
Bank Sp?dzielczy w Chojnicach
Bank Sp?dzielczy w Chojnowie
Bank Sp?dzielczy w Ciechanowcu
Bank Sp?dzielczy w Cieszynie
Bank Sp?dzielczy w Cycowie
Bank Sp?dzielczy w Czy?ewie
Bank Sp?dzielczy w E?ku
Bank Sp?dzielczy w Gliwicach
Bank Sp?dzielczy w G?ogwku
Bank Sp?dzielczy w Gorlicach
Bank Sp?dzielczy w Gorzycach
Bank Sp?dzielczy w Gostyninie
Bank Sp?dzielczy w Goworowie
Bank Sp?dzielczy w Jaros?awiu
Bank Sp?dzielczy w Jasienicy
Bank Sp?dzielczy w Jastrz?biu Zdroju
Bank Sp?dzielczy w Jaworze
Bank Sp?dzielczy w J?drzejowie
Bank Sp?dzielczy w Jzefowie n/Wis??
Bank Sp?dzielczy w Kadzidle
Bank Sp?dzielczy w Ka?uszynie
Bank Sp?dzielczy w Karczewie
Bank Sp?dzielczy W Kazimierzu Dolnym
Bank Sp?dzielczy w K?tach Wroc?awskich
Bank Sp?dzielczy w Kielcach
Bank Sp?dzielczy w K?obucku
Bank Sp?dzielczy w Kolnie
Bank Sp?dzielczy w Koniecpolu
Bank Sp?dzielczy w Konopiskach
Bank Sp?dzielczy w Ko?skich
Bank Sp?dzielczy w Ko?skowoli
Bank Sp?dzielczy w Kosz?cinie
Bank Sp?dzielczy w Krasnymstawie
Bank Sp?dzielczy w Kra?niku
Bank Sp?dzielczy w Krzeszowicach
Bank Sp?dzielczy w Kurowie
Bank Sp?dzielczy w Le?nicy
Bank Sp?dzielczy w Limanowej
Bank Sp?dzielczy w Lubaczowie
Bank Sp?dzielczy w Lubartowie
Bank Sp?dzielczy w ?ochowie
Bank Sp?dzielczy w ?omazach
Bank Sp?dzielczy w ?om?y
Bank Sp?dzielczy w ?opusznie
Bank Sp?dzielczy w ?osicach
Bank Sp?dzielczy w ?ubnianach
Bank Sp?dzielczy w Mo?kach
Bank Sp?dzielczy w Mstowie
Bank Sp?dzielczy w Mykanowie
Bank Sp?dzielczy w Narolu
Bank Sp?dzielczy w Niedrzwicy Du?ej
Bank Sp?dzielczy w Nowym S?czu
Bank Sp?dzielczy w Otmuchowie
Bank Sp?dzielczy w Otwocku
Bank Sp?dzielczy w Paw?owicach
Bank Sp?dzielczy w Piasecznie
Bank Sp?dzielczy w P?o?sku
Bank Sp?dzielczy w Podegrodziu
Bank Sp?dzielczy w Po?a?cu
Bank Sp?dzielczy w Poniatowej
Bank Sp?dzielczy w Pruszkowie
Bank Sp?dzielczy w Raciborzu
Bank Sp?dzielczy w Radomiu
Bank Sp?dzielczy w Raszynie
Bank Sp?dzielczy w Rutce Tartak
Bank Sp?dzielczy w Rzeszowie
Bank Sp?dzielczy w S?dziszowie Ma?opolskim
Bank Sp?dzielczy w Siedlcach
Bank Sp?dzielczy w Skoczowie
Bank Sp?dzielczy w Starachowicach
Bank Sp?dzielczy w Staszowie
Bank Sp?dzielczy w Suchedniowie
Bank Sp?dzielczy w Szczebrzeszynie
Bank Sp?dzielczy w Szczytnie
Bank Sp?dzielczy w ?rodzie ?l?skiej
Bank Sp?dzielczy w ?widnicy
Bank Sp?dzielczy w Tomaszowie Lubelskim
Bank Sp?dzielczy w Trzebnicy
Bank Sp?dzielczy w W?chocku
Bank Sp?dzielczy w Wisznicach
Bank Sp?dzielczy w Wodzis?awiu ?l?skim
Bank Sp?dzielczy w Wysokiem Mazowieckim
Bank Sp?dzielczy w Zawadzkiem
Bank Sp?dzielczy w ?migrodzie
Bank Sp?dzielczy w ?ytnie
Bank Sp?dzielczy we Frampolu
Bank Sp?dzielczy Zgierz
Gospodarczy Bank Sp?dzielczy Radkw z/s w Nowej Rudzie
??cki Bank Sp?dzielczy
Ma?opolski Bank Sp?dzielczy w Wieliczce
Mi?dzypowiatowy Bank Sp?dzielczy w Myszkowie
Mor?sko-Zalewski Bank Sp?dzielczy w Zalewie
Podhala?ski Bank Sp?dzielczy w Zakopanym
Podkarpacki Bank Sp?dzielczy
Powiatowy Bank Sp?dzielczy w Soko?owie Podlaskim
Powiatowy Bank Sp?dzielczy w Zamo?ciu
Sp?dzielczy Bank Rzemios?a i Rolnictwa Wo?omin
Warszawski Bank Sp?dzielczy