Kancelaria Komornika czynna jest codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 do 16:00


Przyjmowanie interesantów:
we wtorki w godz: 11:00 - 16:00

bank

 

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO:

 

Bank PKO BP S.A. I O/STALOWA WOLA

89 1020 4939 0000 0702 0004 3505

 

Do pobrania wypełniony druk przelewu:

 

... Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów...

{Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji}